top of page

PROGRAMA VOLUNTARIAT

La finalitat d’aquest programa és, per una banda, potenciar la sensibilització social vers l’acció socioeducativa que realitzem, comunicant i mostrant la nostra manera de treballar, i així aconseguir persones motivades a participar en la tasca de la Fundació. Apropar el nostre treball a la societat reusenca per poder comptar amb ells, en el sentit més ampli, difonent i explicant amb qualitat la tasca present i els plans futurs.


I per una altra, determinar les línies d’actuació bàsiques i generals que la Fundació es marca respecte a les persones voluntàries. Convertir-se en una guia de treball i referència, flexible i dinàmica. Comptar amb la participació del personal remunerat i del voluntariat. I ser conegut i compartit per totes les persones que formem l’entitat.


Aquest programa ha de permetre l’assoliment dels objectius dels programes i projectes de la Fundació, beneficiant a més persones i amb un major im-pacte. També proporcionar la formació i les habilitats necessàries per realit-zar correctament la seva tasca, de manera que estiguin satisfets de la seva aportació i així aprofitar totes les seves capacitats.

bottom of page