top of page

INFORMACIÓ LEGAL

PROTECCIÓ DE DADES I CONDICIONS D'ÚS

AVÍS LEGAL


0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l'ús del lloc web www.fundaciobara.org (d'ara endavant, LA WEB), del que és titular FUNDACIÓ Mn. FREDERIC BARA I CORTIELLA (d'ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).


La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions.


L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:


La seva denominació social és: FUNDACIÓ Mn. FREDERIC BARA I CORTIELLA
El seu CIF és: G-43682509
El seu domicili social està en: C/ RACONA 3-5 43201 REUS (TARRAGONA)
Inscrita en el Registre d'Entitats Jurídiques de Catalunya amb el numero 1857

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 

Telèfon: 0034 977345656
E-mail:fundaciomnfbara@yahoo.es

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts al seu web al previ emplenament del corresponent formulari.


L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.


L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los para, entre uns altres:


a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.


b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.


c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure informació.


d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.


i) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.


f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.


g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.


Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a FUNDACIÓ Mn. FREDERIC BARA I CORTIELLA sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.


En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.


Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de FUNDACIÓ Mn. FREDERIC BARA I CORTIELLA sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.


La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibides.


L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, el hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.


EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.


EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:


a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.


b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.


c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.


Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment de hipervíncles per part de tercers.

4. POLÍTICA DE PRIVADESA

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del com és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.


FUNDACIÓ Mn. FREDERIC BARA I CORTIELLA es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, sent aquesta Societat l'única propietària de les bases de dades generades.


Així mateix, FUNDACIÓ Mn. FREDERIC BARA I CORTIELLA gestionarà la cancel·lació o rectificació les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte al domicili social de FUNDACIÓ Mn. FREDERIC BARA I CORTIELLA situat C/ RACONA 3-5 43201 REUS (TARRAGONA) identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix.


EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.


EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa.


Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privadesa d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.


La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre i les que puguin resultar del seu interès o facin referència a les consultes i/o compres realitzades.


Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB Identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.


Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de TARRAGONA (Espanya).


5. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.


POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del que és responsable FUNDACIÓ Mn. FREDERIC BARA I CORTIELLA que ha estat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d'informar-li sobre els productes i serveis sol·licitats, així com l'enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos.


Li informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de FUNDACIÓ Mn. FREDERIC BARA I CORTIELLA situat C/ RACONA 3-5 43201 REUS (TARRAGONA.) Li informem també que les dades personals subministrades no seran cedits ni comunicats, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES


En FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA I CORTIELLA hem sol·licitat que ens comuniqui algunes de les seves dades personals per poder donar-vos un curs a la relació que mantenim ambdues parts, i per poder realitzar altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat oferim el següent detall informatiu sobre la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades:


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?


Raó social: FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA I CORTIELLA

CIF: G43682509

Direcció: CARRER RACONA, 3-5

43201 REUS - TARRAGONA

Persona de contacte: JOSEP M. GOMIS TORRES

Telèfon: 977345456

Correu electrònic: fundaciomnfbara@yahoo.es

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?


En FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA I CORTIELLA tractem les seves dades personals amb l'objectiu de gestionar la relació establerta entre Vd. i la nostra entitat. Amb la finalitat de millorar i facilitar aquesta relació i la seva pròpia gestió, cap la possibilitat que generem amb les seves dades algun tipus de perfil que es consideri convenient per a la citada finalitat. En cap cas es prenen decisions automatitzades en base a aquest perfil.


Per quant temps conservarem la seva informació?


FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA I CORTIELLA conservarà les seves dades mentre es mantingui en vigor la relació establerta entre ambdues parts. Una vegada que aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre existeixen obligacions legals que obliguen a això. Una vegada prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?


Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són:


- L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.


¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?


Únicament cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col·laboren amb nosaltres d'acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat en l'anterior apartat. No existeix cap altre tipus de cessió de dades ni tan sols a efectes de conservació.

 

Quins són els teus drets quan ens facilita la teva informació?


Vd. o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA I CORTIELLA estem tractant dades personals que les concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació dels dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, la informació ja no sigui necessària per a les finalitats recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en cas que només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIO MOSSEN FREDERIC BARA I CORTIELLA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperatius, o l'exercici o la defensa de possibles reclams.

 

La sol·licitud d'exercici de drets ha d'acompanyar-se d'una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.


Com hem obtingut la teva informació?


Les dades personals que tractem en FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA I CORTIELLA ens ha proporcionat Vd. lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i per al manteniment normal d'una fluida comunicació entre les dues parts.

Les categories de dades que es tracten són:


Identificatius:

- Nom i cognoms.

- Adreça postal.

- DNI / NIF / CIF

- Telèfons.

- Direcció de correu electrònic.

- Signatura.

- Imatge i/o veu.

 

Dades bancàries:


Tots els necessaris per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com a número de compte bancària, targetes de crèdit / de debat, mitjans de pagament electrònics i / o virtuals i altres mitjans de pagament.


Categories de dades especials:

- Salut.

 

Altres tipus de dades:

 

 - Característiques personals: dades sobre estat civil, sobre la família, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua materna i característiques físiques i/o antropomètriques.

- Acadèmics i professionals: Formació i titulacions, Historial de l'estudiant, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals.

- Circumstàncies socials: Característiques de l'allotjament, habitatge. Situació militar. Propietats, possessions. Afeccions i estil de vida,

​pertinença a clubs i associacions. Llicències, permisos, autoritzacions.

bottom of page