top of page

PROGRAMA FAMÍLIES

Aquest programa es planteja per complir una doble finalitat. Per una banda, donar resposta als següents objectius generals de la Fundació:

 

Atendre les famílies des de l’acolliment humà, partint de la seva situació real i posant els recursos necessaris per canviar-la i/o millorar-la.

 

Implicar les famílies en el procés socioeducatiu iniciat pels seus fills/es.

 

Treballar la motivació entre els membres adults de la unitat de familiar, per formar-se i donar resposta a les necessitats dels seus fills/es.

 

Per altra banda, té com a finalitat específica completar l’atenció als infants, adolescents i les seves famílies, basada, en un principi, en intervencions assistencials, reconduïda, a través d’aquest Programa, a realitzar intervencions basades en la promoció, la integració, el foment de les relacions de maduresa entre els seus membres, l’autonomia i, en definitiva, la millora de les relacions entre tots els membres de la unitat familiar.

 

També per si mateix, el Programa Famílies pretén:

 

Determinar les línies d’actuació bàsiques i generals que la Fundació es marca respecte l’atenció de les famílies que s’adrecen aquí buscant ajuda i comprensió.

 

Convertir-se en una guia de treball i referència, flexible i dinàmica, respecte com acollir a les famílies.

 

Comptar amb la participació del personal remunerat i del voluntariat, que sigui necessari per optimitzar el compliment dels

objectius proposats per aquest programa.

bottom of page