top of page

PRINCIPIS I VALORS

SENSE CONDICIONANTS

L’acollida positiva i real, basada en l'amistat, la companyonia, l'afecte i l'amor, vehiculats mitjançant el diàleg entre iguals i l’escolta activa de totes aquelles persones que s’atansin a l’obra de la Fundació, sense distinció de la seva raça, sexe, religió o cap altra condicionament personal, social o col·lectiu.
20190928_182402.jpg

CONTRA LA INDEFENSIÓ

La prevenció, i quan sigui necessari,la protecció, vers les situacions d’indefensió dels infants i adolescents, i a les seves famílies, que viuen a la ciutat de Reus, específicament de totes aquelles persones, menors o no, que formen part de famílies en situació de vulnerabilitat o amb manca de recursos econòmics suficients per cobrir les necessitats dels seus membres.
20190605_185143_edited.jpg

PER LA PROMOCIÓ SOCIAL

La promoció social dels menors i les seves famílies, mitjançant la realització de tota mena de programes i projectes orientats a treballar la integralitat de la persona, això és, l’assistència i cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, higiene,etc), i de necessitats socials (educació, formació, participació,etc) 
20191210_165408_edited.jpg

DES DEL RESPECTE

La integració social i l’arrelament a la ciutat i al país, mitjançant el treball de la interculturalitat i el respecte, com a eixos transversals i comuns a tota la tasca de la Fundació.
SAM_5884_edited.jpg
IMG_20190615_121046.jpg

AMB EFICÀCIA

La coordinació i cooperació amb tota mena d’entitats públiques i privades, com a element significatiu i eficaç, de cara a una major fluïdesa d’atenció integral a les persones i de major impacte en la vida social.
DSC_0072.JPG
Què és la Fundació Mn. Bara?
bottom of page