top of page

GARDENTASUNAREN ATARIA


La Fundació Bara, ha implementat un canal d'informació dins del grup de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El canal de comunicació d'informació és la vía preferent per a -treballadors, clients, proveïdors i altres-, per a informar sobre aquelles accions o omissions que poden ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Hem de ressenyar que el canal ofereix la possibilitat que l'informant empleni el formulari de manera anònima, és a dir, sense haver d'emplenar cap dada d'identificació. En aquest cas, rebràs un codi únic i un URL una vegada completa el formulari. Si us plau, guarda aquest accés per a poder consultar en tot moment l'estat i resolució de la teva comunicació. El canal dirigeix a un formulari en el qual podrà adjuntar la informació que precisi i serà la via de comunicació entre l'informant i l'entitat.

L'objectiu la implantació d'aquest canal d'informació ve emmarcat en la consolidació de la contínua millora de la Fundació Bara en l'alineament amb el CODI ÈTIC de l'entitat, les bones pràctiques corporatives i en la generació d'instruments que mitiguin el risc de la comissió de delictes i/o de sancions administratius.

 

bottom of page