top of page

EL RINCÓN DE PENSAR

Imagen2.png

La història de María i Adrià:

Una proposta pensar i reflexionar sobre la violència de gènere

i especialment entre els adolescents.

 

“La història d’Adrià i María” Una proposta per pensar i reflexionar sobre la violència de gènere, és una proposta d’activitats pe treballar la filosofia amb adolescents i es basa en el projecte Filosofia 3/18.

El projecte Filosofia 3/18 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu les habilitats del pensament dels participants a les activitats, partint de la filosofia com a disciplina fonamental.

Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.

La filosofia, com a disciplina humanística més adequada, n’és el mitjà i la finalitat, perquè a través del seu contingut i del seu mètode permet a l’estudiant de reflexionar sobre aquells temes que, latents en totes les matèries, no són tractats a l’escola.

A través d’aquesta unitat de programació, les adolescents i els adolescents que participin, seran convidats a conèixer la realitat de la societat que ens envolta i acompanyar als protagonistes d’aquesta història a pujar deu esglaons, però no deu esglaons qualsevols, els deu esglaons de la escala cíclica de la violència de gènere en l’adolescència.

La violència de gènere a l'adolescència, se simbolitza en una escala cíclica que totes les noies adolescents que han patit o pateixen violència de gènere van pujant a diferents ritmes. Els primers esglaons disfressen la violència '“d’amor”, habituant la noia als mandats del noi. Tanmateix, cada cop la pujada és menys difusa i es fa més evident la violència que pateixen. És una escala cíclica ja que a cada esglaó té lloc l'espiral de la violència, tensió, explosió i penediment, a cadascun d'ells es requereix que la noia es vagi habituant a aquest tipus de relació de domini. A mesura que pugen més esglaons, més complicada es fa la baixada, encara que sempre hi ha sortida.

Per reproduir aquesta escala cíclica recorrem a la “Història de Adrià i María”, entre altres objectius vol ser un instrument per detectar possibles situacions de maltractament en què es veuen reflectides les noies adolescents, així com per conscienciar als nois de situacions que poden esdevenir a la seva vida en la que poden ser protagonistes directes o indirectes, així com per a educadors i educadores com a eina didàctica per fer conscienciació entre els diferents grups d’adolescents i com també  com mecanisme de detecció de situacions vers aquest tipus de violència.

 

Aquesta història, basada en una història real o basada en moltes històries reals, ha estat adaptada a la història d’Adrián i Maria, per tal de que les adolescents i els adolescents participants, no s’avancin a les sessions que es vagin realitzant i tot el grup estigui en igualtat de condicions i de coneixements sobre aquesta història, és a dir, encara que els i les participants investiguin per internet sobre aquesta història, no la trobaran perquè ha estat readaptada i reinventada, amb altres personatges i nous espais com ara la ciutat de Barcelona i de Badalona.

 

La història de Adrián i María, vol ajudar a fer una mirada critica i realista vers la violència de gènere, però també te com a finalitat treballar específicament les habilitats socials bàsiques i habilitats de recerca, raonament, comunicació, conceptualització i anàlisi.

 

A través de les diferents activitats proposades, volem donar l’oportunitat a les persones participants d’adquirir la capacitat d’entendre i comprendre situacions significatives de la seva pròpia vida i de la vida d’altres persones que els ajudi, juntament amb la seva capacitat resilient, a afrontar futures situacions de la vida.       

 

Tots els materials emprats en aquestes activitats, han estat pensats per motivar als diferents grups d’adolescents que hi participin, a formar part de la història i el seu desenvolupament, per tal de poder canviar el transcurs i el final de la història, amb les seves intervencions, o si més no, tenir l’oportunitat de poder fer-ho en el cas que es doni una d’aquestes situacions a la seva vida.

Si es un centro educativo o de ocio y quiere recibir formación sobre este proyecto, puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo de la fundación y nos pondremos en contacto con usted.

bottom of page