top of page

Fundazioaren organigrama


La Fundació Mn. Frederic Bara consta registrada en els següents registres:

Registre d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de Reus:
Registrada amb número d'entitat: 307.

Registre d'entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya:
Registrada amb número d'entitat: 1.857.

Registre d'entitats, serveis i establiments socials
de la Generalitat de Catalunya:

Reconeguda com a entitat d'iniciativa social : E04748

Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya:

Registrada amb número d'entitat: 3382.

bottom of page