La fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella, és una fundació sense ànim de lucre que des de fa més de 30 anys té per objectiu, realitzar una acció compensadora i preventiva amb la infància, acollint i atenent preferentment mitjançant activitats educatives de temps de lleure, a aquells nens i nenes que per diferents motius es troben amb necessitats econòmiques, socials o familiars especials.

 

El Moviment Coordinat fou fundat per Mn. Frederic Bara, el 1981 a la ciutat de Reus i es va constituir com a Fundació el 2002.

 

Aquesta fundació està formada per una junta de patrons i gestionada per la companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.

 

Comptem amb professionals i amb l’ajut de voluntaris i voluntàries que fan possible la seva tasca.

Qui som

Què fem

 

Acollim i atenem a nens i nenes entre els 4 i 16 anys, amb escassos recursos socioeconòmics i amb estructures familiars carencials.

 

En el temps de lleure dels infants, els hi oferim un espai, on mitjançant activitats educatives, els acompanyem en el seu creixement com a persona.

 

Perquè ho fem

 

Perquè reconeixem el valor de tota persona i creiem que és essencial pels infants més desafavorits proporcionem un arrelament al país que els acull, els acompanyem en el procés del seu creixement fent a la vegada prevenció i promoció de la seva personalitat

 

Generem relacions d’afecte, d’acceptació, de comprensió, d’empatia i respecte vers la seva persona, al seva cultura, els seus orígens i les seves famílies. 

Per a qui ho fem

 

Apostem per la qualitat humana i professional de la nostra tasca, dirigida a tots els nens i nenes de 4 a 16 anys, del país o nouvinguts, que vivint i estant escolaritzats a Reus aposten per un futur compartit i integrat a la nostra ciutat, independentment de la seva religió o cultura, ètnia i origen.

El fil conductor

• Situem a l'infant com a protagonista del seu propi procés educatiu i de vida.

 

• Fomentem una educació integral, personalitzada i contextualitzada.

 

• Eduquem en valors com: el respecte, la convivència, la valentia, la constància, l'esforç, el diàleg, la solidaritat, la sostenibilitat, l'ajuda mútua, la sinceritat, entre altres.

 

• Entenem el paper de l’educador, com aquell referent qui acompanya a l’infant en el seu camí de creixement, ajudant-lo a prendre seguretat en ell mateix, a combatre les pors i les limitacions, i motivant-lo donant-li suport davant de les dificultats quotidianes i personals.

 

Entitat registrada a:

• Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Reus núm. 307.

• Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya núm 1.857.

 

• Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya, reconeguda com a Entitat d'iniciativa Social núm E04748.

Registre al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut núm. 3382.