Principis i valors

 

Guien la nostra feina, la nostra quotidianitat, les nostres accions, les nostres propostes. Són la nostra raó de ser.

Què és per a tu la Fundació

Mn. Bara?

 

Sense condicionants        

 

L’acollida positiva i real, basada en l'amistat, la companyonia, l'afecte i l'amor, vehiculats mitjançant el diàleg entre iguals i l’escolta activa de totes aquelles persones que s’atansin a l’obra de la Fundació, sense distinció de la seva raça, sexe o religió o cap altra condicionament personal, social o col·lectiu.

JPG_4290.JPG
Contra la indefensió                                     

 

La prevenció, i quan sigui necessari,la protecció, vers les situacions d’indefensió dels infants i adolescents menors d’edat, i a les seves famílies, que viuen a la ciutat de Reus, específicament de totes aquelles persones, menors o no, que formen part de famílies desestructurades o amb manca de recursos econòmics suficients per cobrir totes les necessitats dels seus membres, i que, per tant, es troben o es poden trobar en situació o risc d’exclusió social.

Per la promoció social       

 

La promoció social dels menors i les seves famílies, mitjançant la realització de tota mena de programes i projectes orientats a treballar la integralitat de la persona, això és, l’assistència i cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, higiene,etc), i de necessitats socials (educació, formació, participació,etc) 

SAM_2963.JPG
Des del respecte     

 

La integració social i l’arrelament a la ciutat i al país, mitjançant el treball de la interculturalitat i el respecte, com a eixos transversals i comuns a tota la tasca de la Fundació.

Amb eficàcia                 
 

La coordinació i cooperació amb tota mena d’entitats públiques i privades, com a element significatiu i eficaç, de cara a una major fluïdesa d’atenció integral a les persones i de major impacte en la vida social.