top of page

Els ajuts pels infants atesos per la Fundació Bara en perill per manca de suport financer de l'Ajunt

Atenen uns 125 infants 68 dels quals es troben en un nivell de vulnerabilitat de desemparament. Això vol dir que "viuen amb un progenitor però que es troba fora de la llar gairebé tot el dia per obligacions laborals". Són infants en risc d'exclusió social als quals des de la Fundació sel's fan activitats socioeducatives a les tardes i també sel's dona un berenar saludable. Un àpat que en la majoria dels casos és el més consistent que engoliran durant la jornada per les mancances econòmiques que hi ha a les seves cases.Merxe Martínez directora del centre, Francisco del Río secretari del Patronat de la fundació i Francesc Patrício vocal delegat, ens han explicat que la seva activitat comporta un pressupost total de 125mil euros. D'aquests, 60mil provenien de l'ajuntament de Reus de manera directe. Aquest any s'han trobat que aquesta partida ha passat a ser motiu de concurs públic i en el que hi poden optar entitats de fora vila. De la situació que es troben, i es poden trobar, en teniu més detalls a l'entrevista que adjuntem...

3 views

Comentários


bottom of page