top of page

Diverses entitats de Reus milloraran els seus locals per a l'any entrant amb la finalitat de dinamitzar la seva activitat
Diverses entitats de Reus posaran a punt els seus locals amb rehabilitacions, compartimentació o ampliacions amb la finalitat de fer-se més competitives i potenciar així la seva activitat. Per nomenar alguns exemples, la Associació de Jugadors i Jugadors de Rol de Reus (*AJJRR) redistribuirà la seva seu en diferents dependències, la Fundació Mn. Frederic Bara arreglarà la façana i el Centri d’*Amics de Reus (CAR) ampliarà la cuina del bar que alberga, La *Mulasseta, i crearà espai de magatzematge.


7 views0 comments

Commentaires


bottom of page