top of page

ESPLAI

Les activitats d'educació en el lleure en general, i enparticular les que tenen lloc a l'estiu, comptenambuna llarga tradició a Catalunya i contribueixen de forma notable al creixement integral d'infants i joves, així com a la creació d'una societat més responsable i compromesa. Les activitats d'educació en el lleure en les quals participen persones menors de 18 anys, són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat i ambtransmissió de valors.

20160726_114104.jpg
JPG_7266.JPG

La metodologia pròpia de l’educació en el lleure, a les activitats d’estiu com casals d'estiu, els permet seguir adquirint tot un seguit de competències complementàries a les de l’educació formal i integrar un ampli ventall de valors (cooperació, igualtat, compromís, vida saludable, respecte pel medi...) en el context, activitats i marc de relacions personals propis del temps de lleure.

 

Poden servir també per millorar les condicions en què infants i adolescents d'entorns socioeconòmics més desfavorits passen els mesos d’estiu.

L´Esplai de la Fundació Mn. Bara, té com a finalitat treballar l’educació en valors i les actituds positives amb infants i adolescents des del món del lleure de cap de setmana.

Les activitats sempre van motivades per un centre d'interès o un eix d'animació que lligarà totes les activitats. Per aconseguir els objectius educatius l’Esplai es basa en l'activitat educativa, el quotidià i les relacions interpersonals.

20190725_145218.jpg
SAM_2643.JPG

Les activitats educatives són planificades i programades a cada grup d'edat i s'emmarquen dins la pedagogia del joc, activitats manuals, activitats fisicoesportives, sortides, visites culturals, entre d’altres.

 

El quotidià ens permetrà conèixer més als infants i adolescents, compartir els seus pensaments i preocupacions, i poder treballar les seves actituds. Cal valorar positivament les diverses relacions interpersonals que es donen en el marc del grup, i la riquesa que aporta la convivència i el compartir experiències amb els iguals i amb els monitors.

bottom of page