CENTRE OBERT

 

El Centre Obert és un servei o establiment diürn d’acció socioeducativa destinat a infants i adolescents d'entre 4 i 18 anys d'edat.

 

La seva Finalitat és donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament  de la personalitat, socialització,  l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensar les deficiències socioeducatives dels infants i adolescents.

 

És un recurs que està ubicat en l’entorn o context habitual de l’infant i que basa la seva intervenció, des de l’educació social i compensatòria en l’atenció personalitzada mitjançant un treball individual, grupal i familiar, treball en xarxa i la comunitat.

 

Els objectius personals a assolir són:

 

 • Aprendre a tenir cura d’un mateix

 • Cercar el benestar personal i el dels altres.

 • Construir de manera positiva la pròpia identitat i la imatge de l’altre.

 • Estimular l’autoconeixement, l’autoconcepte i l’autoestima.

 • Potenciar la confiança i la seguretat en si mateix/a i en el futur.

 • Saber respondre al fracàs, la por, l’estrès i les adversitats.

 • Desvetllar la pròpia sensibilitat, tendresa i afectivitat.

 • Comprendre i expressar les pròpies emocions.

 • Reconèixer i auto-regular l’agressivitat.

 • Rebutjar l’ús de la força i la violència.

 • Mostrar indignació davant les injustícies.

 • Desenvolupar el sentiment de pertinença a la pròpia comunitat.

 

 

Les activitats que es realitzen en el Centre Obert estan programades entorn

d'un centre d'interès, que és el fil conductor, que sobreposat a les

activitats, les lliga, les dóna sentit i les fa atraients.

 

El centre d'interès és l’element motivacional, l’estímul per a la participació

de l'infant i l'adolescent i proposa activitats com ara: 

 

 • Activitats de descobriment, on els participants descobriran aspectes

 

     sobre el medi que fins ara no havien tingut l'oportunitat.

 • Activitats de coneixement, on tan petits com grans tindran la

     oportunitat d'adquirir nous i curiosos coneixements sobre el tema.

 • Activitats d'investigació, on la cerca d'informació serà important per

     arribar a conclusions i poder endinsar-se en la natura.

 • Activitats pràctiques o manualitats, on posaran a la practica allò que

     han anat descobrint i coneixent.

 

Paral·lelament, també es porten a terme altres activitats compensatòries, com ara:

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7
 • Reforç Escolar, un espai on els infants reben el suport dels educadors/es, facilitant-los eines, hàbits i habilitats, per poder fer els deures de l’escola afrontant amb seguretat possibles dificultats que es troben pel camí.

 

 

 • Reforç de la lectura, aquest espai pretèn que els infants i els adolescents adquireixin un bon nivell lector i, a la vegada, que sentin la lectura com un dels plaers de la vida, el qual també els ajudarà a: Afavorir un millor desenvolupament afectiu i psicològic, donant-los-hi l’oportunitat d’experimentar sensacions i sentiments amb els quals gaudir, madurar i aprendre. Millorar la seva capacitat i el progrés lingüístic; això és, aprendre les paraules més ràpidament, millorar la comprensió i exercitar el cervell per l’adquisició i desenvolupament del llenguatge oral. Així com a afavorir la formació i el desenvolupament social, cognitiu i emocional; tot això ajuda a millorar el rendiment acadèmic i minimitzar el fracàs escolar.

 

 

 • Habilitats lingüístiues, aquest espai vol fomentar l’ús del llenguatge adequat a las diverses situacions socials que es presenten a la vida quotidiana dels infants i adolescents i estimular el procés d’aprenentatge a partir del treball i anàlisi de les quatre habilitats lingüístiques bàsiques: l’escolta activa, la parla, la lectura i l’escriptura. Des de la visió de que el llenguatge és l’instrument del pensament i de l’aprenentatge. A través de les habilitats lingüístiques, rebem la informació, la processem i expressem els nostres pensaments.

 

 

 • Activitat d'aprenentetges, és un espai en que es pretén reforçar els aprenentatges dels infants que hi participen, mitjançant les diferents activitats relacionades amb el llenguatge (expressió oral, pre-escriptura, grafies, els sons...), i les matemàtiques, així com el treball de les emocions i els desitjos, entre altres.

 

 

 • Activitat de ball, aquesta activitat vol ser un espai de distensió, on els infants i adolescents es deixin anar i perdin la vergonya que els frena duran el dia a dia, i que dificulta la comunicació i la relació entre iguals i els adults. Mitjançant els jocs de la consola Wii Just Dance, Just Dance Kids, Disney Dance, entre altres, els infants treballaran diferents tipus de balls i cançons que ells escullin i representaran davant la resta de companys.

 

 

 • Expressió corporal, una introducció en el món del teatre on es treballen aspectes d’expressió corporal afavorint la relació interpersonal a través del joc, la interpretació i la improvisació.

 

 

 • Jocs de taula, volem que el joc sigui una eina per treballar diferents aspectes de l’infant com ara l’atenció, les relacions amb els companys, el compliment de normes, entre d'altres, així com un recurs per fomentar l'adquisició d'hàbits i habilitats.L’espai de jocs vol ser un espai acollidor on l’infant adquireixi eines que facilitin la relació amb els altres, amb l’entorn social o amb si mateix.

 

 

 • Taller de reparació de bicicletes, Aquesta acivitat té com a finalitat, oferir un espai acollidor de trobada, d’estímul i motivació, vers aquells menors que presenten mes dificultats d’ autoestima i adaptació a les activitats del Centre Obert, així com un reforç positiu vers aquells amb una millor actitud. Uns i altres tindran con a fil conductor, la tasca i desenvolupament de valors com del treball en si mateix, l’altruisme, la solidaritat i la gra-tuïtat.

 

 

 • La capsa dels valors, la finalitat d’aquesta activitat és què els infants vagin adquirint diferents valors i els desenvolupin durant el dia a dia a l’aula, i un cop els tinguin interioritzats, siguin capaços de poder desenvolupar-los i aplicar-los a la via quotidiana. Valors com l’amistat, companyerisme, justícia, amor, tolerància, solidaritat, esforç, cooperació, igualtat..., que els ajudin a poder relacionar-se amb els iguals d’una manera més sana. En definitiva, el que és pretén amb aquesta activitat és fomentar les conductes prosocials.

 

 • El racó de pensar, aquest vol ser un espai de reflexió on l’infant, desconnecti d’allò que li esta influint de manera negativa i pugui posar atenció en alguna activitat, que li ajudi a relaxar-se, deixar d’estar en tensió, etc. i d’aquesta manera, l’educador/a, tingui la oportunitat de dialogar i reflexionar amb ell, vers la seva actitud a l’aula, la relació amb els companys, o allò que està influint en que tingui una actitud poc adequada. En definitiva, un espai alternatiu al càstig, on trobar una solució al problema que es planteja en un moment donat.

 

 

 • Danses, espai pensat per a fer un primer apropament al món de la dansa i el moviment i poder interioritzar el concepte del plaer de moure’s en els nens i nenes, de fer-los conèixer el seu propi cos i les possibilitats expressives que té, encara desconegudes per a ells. Aquesta activitat estarà basada en el joc com a línia conductora que uneixi el conjunt d’activitats de llenguatge corporal que l’infant ha d’assimilar.

 

 

 • Tarda del conte, aquest és un espai on, mitjançant els contes, s’estimula l’escolta, l’atenció, la imaginació, l’ampliació de vocabulari, i la creativitat dels infants que hi participen.

 

 

 • Informàtica, en aquest espai els infants i adolescents participen en diferents activitats per aprendre a utilitzar l’ordinador de manera correcta, poder iniciar-se en la navegació per internet de manera segura, entre d'altres tasques dirigides per l’educador/a o altres més lliures com jocs en xarxa.