top of page

CENTRE OBERT

El Centre Obert és un servei o establiment diürn d’acció socioeducativa destinat a infants i adolescents d'entre 3 i 18 anys d'edat.

 

La seva Finalitat és donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensar les deficiències socioeducatives dels infants i adolescents.

 

És un recurs que està ubicat en l’entorn o context habitual de l’infant i que basa la seva intervenció, des de l’educació social i compensatòria en l’atenció personalitzada mitjançant un treball individual, grupal i familiar, treball en xarxa i la comunitat.

20191217_183355.jpg
20191024_181712.jpg

Els objectius personals a assolir són:

 

Aprendre a tenir cura d’un mateix.

Cercar el benestar personal i el dels altres.

Construir positivament la pròpia identitat i la imatge de l’altre.

Estimular l’autoconeixement, l’autoconcepte i l’autoestima.

Potenciar la confiança i la seguretat en si mateix/a i en el futur.

Saber respondre al fracàs, la por, l’estrès i les adversitats.

Desvetllar la pròpia sensibilitat, tendresa i afectivitat.

Comprendre i expressar les pròpies emocions.

Reconèixer i auto-regular l’agressivitat.

Rebutjar l’ús de la força i la violència.

Mostrar indignació davant les injustícies.

Desenvolupar el sentiment de pertinença a la pròpia comunitat.

Les activitats que es realitzen en el Centre Obert estan programades entorn d'un centre d'interès, que és el fil conductor, que sobreposat a les activitats, les lliga, les dóna sentit i les fa atraients.

 

El centre d'interès és l’element motivacional, l’estímul per a la participació de l'infant i l'adolescent i proposa activitats com ara: 

 

Activitats de descobriment, on els participants descobriran aspectes sobre el medi que fins ara no havien tingut l'oportunitat.

Activitats de coneixement, on tan petits com grans tindran la oportunitat d'adquirir nous i curiosos coneixements sobre el tema.

Activitats d'investigació, on la cerca d'informació serà important per arribar a conclusions i poder endinsar-se en la natura.

Activitats pràctiques o manualitats, on posaran a la practica allò que han anat descobrint i coneixent.

20191017_170032(0).jpg
bottom of page