top of page

CASAL D'ESTIU

Les activitats d'educació en el lleure en general, i enparticular les que tenen lloc a l'estiu, compten amb una llarga tradició a Catalunya i contribueixen de forma notable al creixement integral d'infants i joves, així com a la creació d'una societat més responsable i compromesa. Les activitats d'educació en el lleure en les quals participen persones menors de 18 anys, són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat i ambtransmissió de valors.

20190704_114056.jpg
20190710_122648.jpg

La metodologia pròpia de l’educació en el lleure, a les activitats d’estiu com casals d'estiu, els permet seguir adquirint tot un seguit de competències complementàries a les de l’educació formal i integrar un ampli ventall de valors (cooperació, igualtat, compromís, vida saludable, respecte pel medi...) en el context, activitats i marc de relacions personals propis del temps de lleure.

 

Poden servir també per millorar les condicions en què infants i adolescents d'entorns socioeconòmics més desfavorits passen els mesos d’estiu.

La Fundació Mn. Bara, ofereix aquest programa als infants que participen al Centre Obert de la Fundació durant el curs escolar com a una activitat lúdico-educativa com a complement a les activitats que durant el curs es realitzen.

 

També, en la mesura de les possibilitats, obre aquesta oferta a altres famílies que han demanat ajuda a la Fundació durant el curs.

20190711_153539.jpg
20190711_150907.jpg

El Casal d’Estiu està organitzat entorn d'un centre d’interès o eix d’animació. Aquest és el fil conductor i, amb elements més o menys imaginaris, sobreposat a les activitats que els lliga, els hi dóna sentit i les fa atraients.

 

L’eix d’animació és l’element motivacional, l’estímul per a la participació dels infants i adolescents que hi participen.

bottom of page