Infància i adolescència

 

 

CENTRE OBERT

Nens i nenes d'entre 3 i 18 anysObjectius

 

 

 • Prevenir situacions de risc social a infants de famílies amb pocs recursos econòmics.

 • Educar en la convivència, normalització dels nens, per tal de fomentar el desenvolupament integral de cada infant com a persona, les relacions entre iguals independent dels orígens, amb la finalitat d’aconseguir una millor cohesió social.

 • Millorar els resultats escolars i la capacitat d’organització del lleure dels infants atesos fent una tasca compensatòria de les deficiències socioeducatives.

 • Donar suport, estimular i potenciar: 

 • L’adquisició d’aprenentatges bàsics.

 • Seguiment d’higiene

 • Contactes amb les famílies.

 • Col·laboració amb Serveis Socials.

 • Participació dels pares i les famílies en tasques socioeducatives.

CASAL D'ESTIU

Nens i nenes d'entre 3 i 18 anysObjectius

 

 

 • Desenvolupar el creixement integral a través de la vivència del temps de lleure.

 • Practicar, conèixer diferents jocs, respectant les normes que impliquen des de l’enfocament de joc cooperatiu, de distensió i d’habilitat psicomotriu.

 • Fomentar la imaginació i la creativitat a través de les pròpies capacitats i recursos mitjançant una educació multidisciplinar.

 •  Promoure els valors de la Fundació (respecte, convivència, diàleg, solidaritat, sostenibilitat).

 • Utilitzar material reciclable en les activitats. 

 

ESPLAI

Nens i nenes d'entre 3 i 18 anys

 

Objectius

 

 

 • Desenvolupar el creixement integral a través de la vivència del temps de lleure.

 • Practicar, conèixer diferents jocs, respectant les normes que impliquen des de l’enfocament de joc cooperatiu, de distensió i d’habilitat psicomotriu. 

 • Fomentar la imaginació i la creativitat a través de les pròpies capacitats i recursos mitjançant una educació multidisciplinar.

 • Realitzar activitats que promoguin la imaginació i la creativitat dels infants.

 • Promoure els valors de la Fundació (respecte, convivència, diàleg, solidaritat, sostenibilitat).

 • Utilitzar material reciclable en les activitats.

Aquest Lipdup ha estat realitzat pels infants, voluntais/es i educadors/es que han participat en el casal d'estiu 2015.