Espai Famílies

 

Els objectius d'aquest espai són:

 

  • Crear grup entre els pares i mares que participin a la fundació.

  • Promoure la participació conscient i activa dels membres del grup en el procés d’aprenentatge i segona socialització.

  • Proporcionar espais de reflexió sobre situacions quotidianes i sobre criteris bàsics de funcionament del grup familiar.

  • Analitzar les diferents etapes que recorre una família en el seu cicle vital.

  • Afavorir la comunicació dins el grup familiar i en el seu entorn comunitari facilitant, així, la creació de xarxa social al seu voltant.

  • Dotar als pares i mares de recursos i habilitats que possibilitin el creixement integral dels seus fills i filles i d’ells mateixos/es.

  • Promoure el coneixement de les característiques evolutives i necessitats dels seus fills i filles en les etapes infantil i adolescent.

  • Detectar, quan sigui possible problemàtiques del grup familiar o d’alguns dels seus membres, per tal d’abordar-les en el marc més adequat..