Acompanyament, orientació i seguiment familiar

 

Amb aquest espai volem:

 

  • Oferir un espai segur de trobada, acollida, confiança, disponibilitat i escolta, amb actituds de cordialitat i confidencialitat.

  • Oferir  informació, assessorament, orientació i seguiment amb rigor professional.

  • Informar satisfactòriament sobre diversos professionals i recursos externs en el cas de possibles derivacions.

  • Informar de manera adequada sobre altres serveis i recursos de la mateixa Fundació quan es requereixi una informació complementària o calgui donar una resposta més àmplia a necessitats d‘informació i assessorament.

  • Col·laborar eficaçment amb altres professionals de la comunitat educativa quan sigui necessària una actuació conjunta en resposta a les necessitats individuals que es plantegin.

  • Recolzar, assessorar i acompanyar de manera vinculada i coherent als educadors i monitors en l’atenció a les famílies.

Habitatge
Benestar
Salut
Educació