Formació del voluntariat

 

La formació és molt important durant tota la vida, és per aixó, que des de la fundació oferim formació orientada a:

Realitzar una formació destinada

al coneixement (SABER) de:

 

 • · L’entramat social, els seus problemes, desigualtats i recursos.

 •  

 • · El lloc de la teva acció voluntària en tot el seu context..

 • ·

 • · La institució a la qual pertanys..

 •  

 • · Els camps i activitats en els quals puguis oferir el teu temps

 •  

 •   i la teva persona..

 •  

 • · El col·lectiu específic al qual prestaràs el teu servei..

 •  

 

 •  

Realitzar una formació destinada

a les habilitats (SABER FER) per tal de:

 

 • · Adquirir hàbits de participació..

 •  

 • · Tenir instruments de treball eficaços..

 •  

 • · Programar l’acció interactuant amb els altres membres de

 •  

 •   la Fundació..

 • .

 • · Participar en l’organització i la programació de les activitats..

 •  

 • · Adquirir hàbits de dinamització de grups..

Realitzar una formació

d’actituds (SER) per tal de:

 

 • · Adquirir una consciència crítica de la societat i de

 •  

 •   transformació de la mateixa..

 •  

 • · Aprofundir i créixer en les teves motivacions per

 •  

 •   l’acció voluntària..

 •  

 • · Madurar el teu sentit de gratuïtat i responsabilitat..

 •  

  · Reforçar les teves actituds per tal de complementar

 •  

 •   la tasca dels professionals..