Amb aquest espai pretenem:

 

 

 

  • Tenir una visió integral de totes les fases de col·laboració entre la persona voluntària i la Fundació.

  • Acollir a totes les persones que s’adrecin a la Fundació.

  • Orientar la tasca concreta que cada persona voluntària realitza dins l’estructura de l’organització

  • Realitzar un seguiment exhaustiu de cada una de les persones que participen com a voluntàries a la Fundació, en relació als moments següents:

 

· Apropament a la Fundació

· Moment d’incorporació

· Període de col·laboració

· Desvinculació i relació posterior amb l’entitat

Acollida, orientació i seguiment del voluntariat